เทศบาลตำบลกุดจิก

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและส่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๗

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)