เทศบาลตำบลกุดจิก

"เราชาวเทศบาลตำบลกุดจิก สวัสดีปีใหม่ 2566 ยินดีต้อนรับทุกท่าน"

 


ภาพกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ. วัดสันติสีลาราม(วัดป่ากุดจิก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก นำโดยดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตร..>>>


     ทัศนศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่กับ ศพด. ทต. กุดจิก วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๖๖ ศพด. ทต. กุดจิก ได้นำเด็กอนุบาลและผู้ปกครอง พร้อมคณะผู้บริหาร จำนวน ๒..>>>


      เทศบาลตำบลกุดจิก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566เทศบาลตำบลกุดจิก
3 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลกุดจิก
4 รายงานการประเมินผล ควบคุมภายใน พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
5 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566เทศบาลตำบลกุดจิก
7 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
8 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
9 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
10 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

นางเพญศรี โคจรานนท์

หัวหน้าสำหนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันฯเทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯเทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมขนในซอยเจริญพร 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนากลางเทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตันเทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  โครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย   อ่าน 3
  2.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  3.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  4.  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  5.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  6.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  7.  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  8.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.๗-๐๐๑๔ ถนนเทศบาล ๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๕ เซ็นติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน อ่าน 11
  9.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  10.  จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก ชุมชนบ้านบุสามัคคี และชุมชนวัดกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2 ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖4

ในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2564


 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยปร เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 5.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง โดย The Blisz 8 ธ.ค. 65 1 104
คาสิโนออนไลน์ แทงบาคาร่าทดสอบเล่นได้ฟรีตลอด 1 วัน โดย betmix357 28 พ.ย. 65 2 120
เว็บไซต์เกมออนไลน์ยอดนิยม โดย ak365bet 9 พ.ย. 65 1 134
จากสูตรเด็ดกลเม็ดที่ดินพวกเราได้ยกตัวอย่างมาให้กับทุกคนได้ศึกษาค้นคว้า โดย winner99 31 ต.ค. 65 2 143
จากสูตรเด็ดกลเม็ดที่ดินพวกเราได้ยกตัวอย่างมาให้กับทุกคนได้ศึกษาค้นคว้า โดย winner99 31 ต.ค. 65 1 131
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง โดย The Blisz 26 ต.ค. 65 0 140
ทางเข้าเว็บ คาสิโนออนไลน์ ปลอดภัยหายห่วง โดย sagame6699 18 ต.ค. 65 0 163
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.253.163
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 10 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1167 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3895 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 38718 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563