เทศบาลตำบลกุดจิก
ตราสัญญลักษณ์

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลกุดจิก

– ต้นไม้สีเขียวหมายถึงต้นจิก ซึ่งเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันมากในตำบลกุดจิก และมีลำต้นที่แข็งแรงพร้อมจะแตกกิ่งก้านสาขางอกงาม เปรียบเสมือนประชาชนในพื้นที่ที่พร้อมจะร่วมกันพัฒนาให้บ้านกุดจิกมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

– วงกลมใหญ่พื้นสีส้ม หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานเทศบาลตำบลกุดจิกทุกคนที่พร้อมจะพัฒนาในทุกๆ ด้าน สีส้ม คือ สีประจำเทศบาลตำบลกุดจิก

– วงกลมเล็กทางด้านซ้ายและขวา หมายถึง “ ห่วงใย รับใช้ประชาชน ”