เทศบาลตำบลกุดจิก

ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิกเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ประจำปี2567

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)