เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ให้พนักงานเทศบาลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ วันที่ 16 กันยายน2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

25 ม.ค. 64 64