เทศบาลตำบลกุดจิก

"เราชาวเทศบาลตำบลกุดจิก ยินดีต้อนรับทุกท่าน"

 


ภาพกิจกรรม

     #เทศบาลตำบลกุดจิก นำโดย ท่านดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก..>>>


     #เทศบาลตำบลกุดจิก สูงเนิน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ " เทศบาลตำบลกุดจิก นำโดย ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก คณะผู้บริห..>>>


     เทศบาลตำบลกุดจิก ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานร่วม ..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

เทศบาลตำบลกุดจิก

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแผงขายสินค้าในตลาดเทศบาลตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก
2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด6 ตัน 6 ล้อ
3 
ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ 2566 เทศบาลตำบลกุดจิก
5 
ประชาสัมพันธ์จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดจิก ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 สืบสานประเพณีไทย วันที่ 13 เมษายน 2566
6 
งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดจิก ประสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนชาวไทย แต่บางคนอาจมีภาระหน้าที่ทำให้ไม่สะดวกไปเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ก
7 
วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๖๖ ท่านที่ มีสุนัขและแมวต้องการ ฉีดวัคซีนหรือทำหมัน ฟรี แจ้งที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลกุดจิก หรือ คณะกรรมการชุมชน ถ้าท่านไม่สะดวกนำ สุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนที่จุดนัดพบ สามารถแจ้งให้ จนท. ไปฉีดให้ที่บ้านได้ ครับ จุดที
8 
ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566เทศบาลตำบลกุดจิก
10 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

นายสมศักดิ์  กาญจนศุภศักดิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

สายตรงปลัด 094-5590057

 นโยบายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรม
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายกั้นรอบสนามฟุตชอลภายในสวน สาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลกุดจิก
3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างบ้าน ครูสุนันทา หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯเทศบาลตำบลกุดจิก
6 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สายเทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันฯเทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯเทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเปลี่ยนย้ายแนวท่อเมนส่งนำ้ประปาที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ถนนเทศบาล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 1
  2.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  จ้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  4.  จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนในซอยในซอยถนนเทศบาล ๑๘ ซอย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  5.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  6.  เปลี่ยนย้ายแนวท่อเมนส่งนำ้ประปาที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ถนนเทศบาล 2 อ่าน 1
  7.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  8.  จ้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  9.  เปลี่ยนย้ายแนวท่อเมนส่งนำ้ประปาที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ถนนเทศบาล 2 อ่าน 3
  10.  จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8

 1. ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกุดจิก
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 5.
ประกาศอำเภอเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการะรรมาภิบาลจังหวัด เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน (แบบอัดท้าย) ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565


ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.206.194.21
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 66 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1477 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 13837 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 48660 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563