เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

25 ม.ค. 64 61