เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) วันที่ 10 เมษายน 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

20 ม.ค. 64 61