เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองกระทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคา E-Bidding วันที่ 9 เมษายน 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

20 ม.ค. 64 65