เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 – 5 ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปี 2563 8 ก.ค.63

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

28 ก.ย. 63 67