เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๖๖ ท่านที่ มีสุนัขและแมวต้องการ ฉีดวัคซีนหรือทำหมัน ฟรี แจ้งที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลกุดจิก หรือ คณะกรรมการชุมชน ถ้าท่านไม่สะดวกนำ สุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนที่จุดนัดพบ สามารถแจ้งให้ จนท. ไปฉีดให้ที่บ้านได้ ครับ จุดที

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก