เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
คำสั่งเทศบาลตำบลกุดจิก ที่ 57/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลกุดจิก

คำสั่งเทศบาลตำบลกุดจิก ที่ 57/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลกุดจิก ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก