เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565

ท่าสามารถเข้ามาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการหรือติดต่อสอบถามได้ที่ 044369838แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก