เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย เทศบาลตำบลกุดจิก ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนทั่วไป ใช้จ่ายผ่าน QR Code ลดการใช้เงินสด โดยมีภาคธนาคารจัดการให้บริการผู้ประกอบการร้านค้า สร้าง QR Code ช่องทางการรับเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

13 ธ.ค. 64 48