เทศบาลตำบลกุดจิก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)