สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-04-03
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2563 และการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัย    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-04-03
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-04-03
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-04-03
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563  กลุ่มงานการเงินฯ 2020-04-03
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ    ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2020-04-01
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบแบบ CAPE SEAL สายกลางบ้าน หมู่ 1 บ้านปางไม้    อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง 2020-04-03
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบแบบ CAPE SEAL สายกลางบ้าน หมู่ 1 บ้านปางไม้  อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง 2020-04-03
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบแบบ CAPE SEAL สายโรงเรียน (สุดุสาย) หมู่ 7 บ้านลำไซกง  อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง 2020-04-03
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบแบบ CAPE SEAL ซอย 3 หมู่ 7 บ้านลำไซกง  อบต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง 2020-04-03
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -