ประกาศ :
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ โรงคัดแยกขยะ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ