ประกาศ :
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ขณะนี้ระบบได้ทำการปิดการเชื่อมโยง โปรดเข้ามาดูอีกครั้งภายหลัง