ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 044-369839 โทรสาร 044-369838

E-Mail: admin@kutchikcity.go.th