โครงการขุดลอกบ่อเก็บน้ำดิบ เพื่อสำรองผลิตน้ำประปา

28 ส.ค. 61

โครงการขุดลอกบ่อเก็บน้ำดิบ เพื่อสำรองผลิตน้ำประปา ที่บ่อเก็บน้ำวัดกุดจิก เนื่องจากบ่อวัดกุดจิก เป็นแหล่งสำรองน้ำดิบ ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาของคนกุดจิก มาอย่างยาวนาน ทำให้ตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้น้อยลง ปริมาณเลนโคลนมากและตลิ่งริมฝั่งเริ่มพังทลาย ทางเทศบาลตำบลกุดจิก จึงจัดสรรงบประมาณ ขุดลอกและปรับตลิ่ง ด้วยความอนุเคราะห์จาก พระครูโสภณวรธรรม