วันแม่แห่งชาติ พวกเราคนกุดจิก รู้หน้าที่ มีวินัย เสียสละและสามัคคี..ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

12 ส.ค. 61

วันแม่แห่งชาติ พวกเราคนกุดจิก รู้หน้าที่ มีวินัย เสียสละและสามัคคี..ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

… ร่วมกันพัฒนาบ้านเรา อย่างเข้มแข็ง ..ชมรมตลาดเทศบาลตำกุดจิก

โดยประธานตลาด นำแม่ค้าพ่อค้าร่วมกับจิตอาสา ลุยแต่เช้าการันตีตลาด 5ดาว เพื่อผู้บริโภค.. ชุมชนบ้านบุสามัคคี โดยท่านประธานชุมชนและคณะกรรมการ นำทีมพัฒนาอย่างดีพร้อมเสบียงเพียบ…

ชุมชนเจริญพรพัฒนา โดยประธานชุมชน ถึงแม้ผู้ชายน้อยแต่ไม่หยุดพักเที่ยง ลุยยาว อาหร เครื่องดื่มเยอะเลย.. ชุมชนตลาดจับมือกับชุมชนวัดกุดจิก โดยท่านประธาน นำจิตอาสา ลุยทำความดีอย่างเข้มแข็ง.. ส่วน จนท พนักงานเทศบาล ร่วมมือร่วมแรง พัฒนาสวนสาธารณะ ด้วยดี.. ลุยทั้งพื้นที่กันเลย..หลายท่านไม่สะดวกออกแรง ก็ออกเงิน ออกน้ำดื่ม จากน้ำใจ(..) ขอให้ความดี อยู่กับจิตใจ พวกเราตลอดไป ส่งผลให้งอกงาม ถึงทุกท่านด้วย(..) การทำดี มีค่ามากๆ