มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการถ่ายภาพ พร้อมใส่กรอบให้กับผู้สูงอายุ

28 ส.ค. 61

ด้วยมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการถ่ายภาพ พร้อมใส่กรอบ ให้กับผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีกิจกรรมมอบภาพถ่าย
ให้กับผู้สูงอายุ ในเขตตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๐๐ คน
โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี (ประธานมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย)
เป็นประธานในพิธีมอบภาพถ่ายให้กับผู้สูงอายุและตัวแทน มาพร้อมกับทีมงาน โดยนายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกและทีมงาน ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดจิก
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาลตำบลกุดจิก ท่ามกลางรอยยิ้ม ความดีใจของผู้สูงอายุ