ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบลกุดจิก 15 สิงหาคม 2563

18 ส.ค. 63