เทศบาลตำบลกุดจิก

"เราชาวเทศบาลตำบลกุดจิก สวัสดีปีใหม่ 2566 ยินดีต้อนรับทุกท่าน"

 


ภาพกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ. วัดสันติสีลาราม(วัดป่ากุดจิก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก นำโดยดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตร..>>>


     ทัศนศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่กับ ศพด. ทต. กุดจิก วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๖๖ ศพด. ทต. กุดจิก ได้นำเด็กอนุบาลและผู้ปกครอง พร้อมคณะผู้บริหาร จำนวน ๒..>>>


      เทศบาลตำบลกุดจิก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566เทศบาลตำบลกุดจิก
3 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลกุดจิก
4 รายงานการประเมินผล ควบคุมภายใน พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
5 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566เทศบาลตำบลกุดจิก
7 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
8 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
9 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
10 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

นางเพญศรี โคจรานนท์

หัวหน้าสำหนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันฯเทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯเทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมขนในซอยเจริญพร 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนากลางเทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตันเทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 5
  2.  จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  3.  จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  4.  จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  5.  โครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย อ่าน 7
  6.  โครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย อ่าน 5
  7.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  8.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  9.  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  10.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2 ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖4

ในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2564


 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยปร เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 5.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก

 1. ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 3.
ประกาศอำเภอเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการะรรมาภิบาลจังหวัด เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน (แบบอัดท้าย) ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565


 5.
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565


 6.
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมตรี เทศบาลตำบลกุดจิก
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง โดย The Blisz 8 ธ.ค. 65 1 106
คาสิโนออนไลน์ แทงบาคาร่าทดสอบเล่นได้ฟรีตลอด 1 วัน โดย betmix357 28 พ.ย. 65 2 125
เว็บไซต์เกมออนไลน์ยอดนิยม โดย ak365bet 9 พ.ย. 65 1 139
จากสูตรเด็ดกลเม็ดที่ดินพวกเราได้ยกตัวอย่างมาให้กับทุกคนได้ศึกษาค้นคว้า โดย winner99 31 ต.ค. 65 2 147
จากสูตรเด็ดกลเม็ดที่ดินพวกเราได้ยกตัวอย่างมาให้กับทุกคนได้ศึกษาค้นคว้า โดย winner99 31 ต.ค. 65 1 137
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง โดย The Blisz 26 ต.ค. 65 0 143
ทางเข้าเว็บ คาสิโนออนไลน์ ปลอดภัยหายห่วง โดย sagame6699 18 ต.ค. 65 0 168
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.206.92.240
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 42 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1391 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4119 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 38942 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563