เทศบาลตำบลกุดจิก

"เราชาวเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ ครับ"


ภาพกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 8สิงหาคม 2565เวลา09.00น.ดร.ภัทรพลบัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกคณะผู้บริหารประธานสภารองประธานสภาหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยผู้อำนวย..>>>


     วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก คณะผู้บริหาร ประธานสภารองประธานสภาหัวน้าส่วนราชการพร้อมด้วยผู้..>>>


     วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล ข้าราชการ ร่ว..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

 เทศบาลตำบลกุดจิก

  งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ผลแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ ปรับสัญญาณไฟจราจร
2 
งานป้องกันเทศบาลตำบลกุดจิกทดลองปรับระบบไฟสัญญาณจราจร(สัญญาณไฟ)สี่แยกไฟแดงกุดจิก
3 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดเวลาดำเนินการตามพรราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 เฉพาะการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2565
4 
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการในการขับเคลื่อน ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด ส้มตำโคราชลีลา ภายใต้โครงการท่องเที่ยว กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประกวด ขั่วหมี่กุดจิกลีลา ภายใต้โครงการท่องเที่ยว กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด หนูน้อยวัฒนธรรม ตามโครงการท่องเที่ยวกุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด นางสงกรานต์เทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
เทศบาลตำบลกุดจิก

 

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมขนในซอยเจริญพร 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนากลางเทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตันเทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปา ถนนเทศบาล ๑๙ ซอย 1 ในเขตชุมชนเจริญพรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 17
  2.  จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปา ถนนเทศบาล ๑๙ ซอย 1 ในเขตชุมชนเจริญพรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  3.  จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  4.  จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 21
  5.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน บษ ๒๘๑ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๔-๔๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 24
  6.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน บษ ๒๘๑ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๔-๔๖-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 26
  7.  จ้างเหมาออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก อ่าน 23
  8.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๙ ซอย ๑ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 26
  9.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๙ ซอย ๑ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 24
  10.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๖ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 25

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2 ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖4

ในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2564


 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยปร เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 5.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.225.8
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 48 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 811 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 13400 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 26932 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563