เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก