เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลกุดจิก

ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลกุดจิก

ลงวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2565แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก