เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิกและนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

2 ก.พ. 64 72