เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED 50 วัตตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 ชุด วันที่ 18 ธันวาคม 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

26 ม.ค. 64 66