เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลกุดจิก ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

26 ม.ค. 64 73