เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

26 ม.ค. 64 72