เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

25 ม.ค. 64 63