เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

25 ม.ค. 64 63