เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ให้ใช้แผนดำเนินธุรกิืจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

20 ม.ค. 64 67