เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของเทศบาลตำบลกุดจิก วันที่ 10 เมษายน 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

20 ม.ค. 64 61