เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3/4) การขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2) และการจัดส่งการแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ด.ส.6/7/8) พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน. ประจำปี 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก    

20 ม.ค. 64 64