หัวข้อ
วันที่
     การจัดทำ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 01-12-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 การประกวดร้องเพลงไทยลุูกทุ่ง 12-12-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2560 27-11-2017
     หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 13-11-2017
     ใบสมัครการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 13-11-2017
     รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 05-10-2017
     การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 04-10-2017
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 29-09-2017
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 31-08-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2560 18-08-2017
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 31-07-2017
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 30-06-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2560 02-06-2017
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 31-05-2017
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 30-04-2017
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 31-03-2017
     รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2560 28-02-2017
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 28-02-2017
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 31-01-2017
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 29-12-2016
     ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี2560 08-12-2016
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 30-11-2016
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 31-10-2016
     ประกาศการบังใช้เทศบัญญัติงบประมาณ2560 26-09-2016

 

 


เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-369839 โทรสาร 044-369838
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology