หัวข้อ
วันที่
     ขอเชิญดาวน์โหลด ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 20-06-2016
     รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด. ปีการศึกษา 2559 15-02-2016
     โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ปี 2558 24-12-2015
     ประกาศผลร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักร้องที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 22-12-2015
     รับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประจำปีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กุดจิก ปี 2558 03-11-2015
     รับสมัครแข่งขันกีฬาฟุตซอล งานประจำปีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กุดจิก ปี 2558 03-11-2015
     รบับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลกุดจิกประจำปีงบประมาณ 2559 16-10-2015
     ผลสำรวจความพิงพอใจของประชาชน 01-10-2015
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 28-09-2015
     ผลการประเมินมาตรฐานปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 24-07-2015
     ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กท... 12-06-2015
     การยื่นแบบแสดงรายการ 19-05-2015
     ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 24-04-2015
     สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก 22-04-2015
     สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านบุ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านกุดจิกหมู่ที่ 1 (ถนนเทศบาล 2) 01-04-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดจิก หมู่ที่ 4 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนคร... 31-03-2015
     การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560) 01-10-2014
     ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ปี 2556 03-12-2013
     เทศบาลตำบลกุดจิก ขอเชิญเที่ยวชม เก็บภาพบรรยากาศทุ่งทานตะวัน ที่กำลังบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน บริเวณถนนเ... 12-11-2013
     ใบสมัครการประกวดร้องเพลง 11-10-2013
     หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลง 11-10-2013
     ใบสมัครแข่งขันกีฬาฟุตซอล ปี 2556 01-10-2013
     แบบบัญชีรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล ปี 2556 01-10-2013
     แบบทะเบียนนักกีฬาฟุตซอล ปี 2556 01-10-2013
     ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ปี 2556 01-10-2013
     เทศบัญญัติ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสีย 14-06-2013
     ประกาศ เทศบัญญัติ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสีย พ.ศ.2552 14-06-2013
     ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทั่วไป 05-06-2013
     วิธีดูกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ่าลตำบลกุดจิก 28-05-2013
     รายละเอียดการรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก 04-01-2013
     ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 26-11-2012
     รายละเอียดและแผนที่การประกวดพระเครื่อง 28-10-2012
     รายชื่อถนนสายหลักที่ได้รับการคัดเลือก 28-10-2012
     หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดนกกรงหัวจุก งานฉลองศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กุดจิก ประจำปี 2555 15-10-2012
     หลักเกณฑ์และใบสมัครการแข่งขันเซปักตะกร้อ งานฉลองศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กุดจิก ปี 2555 15-10-2012
     หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 10-10-2012
     ประกาศเทศบาล เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2556 01-10-2012
     ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 28-09-2012
     ใบสมัครการแข่งขันฟุตซอล งานฉลองศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กุดจิก ประจำปี 2555 21-09-2012
     การแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 17-07-2012
     การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 03-07-2012
     ประชาสัมพันธ์..ชมรมพระเครื่อง จัดกิจกรรมตลาดนัดพระเครื่อง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 -12.00 น. หน้าสถานีรถไฟกุดจิก 20-06-2012
     ประกาศ เรื่อง แผนการจัดพัสดุ และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 31-10-2011
     ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 และรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้... 31-10-2011
     ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการพื่อประชาชน 03-10-2011
     ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการพื่อประชาชน (ต่อ) 03-10-2011

 

 


เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4441-9353 โทรสาร 0-4441-7079
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology