ความหมายของตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลกุดจิก

- ต้นไม้สีเขียวหมายถึงต้นจิก ซึ่งเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันมากในตำบลกุดจิก และมีลำต้นที่แข็งแรงพร้อมจะแตกกิ่งก้านสาขางอกงาม  เปรียบเสมือนประชาชนในพื้นที่ที่พร้อมจะร่วมกันพัฒนาให้บ้านกุดจิกมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

-  วงกลมใหญ่พื้นสีส้ม  หมายถึง  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานเทศบาลตำบลกุดจิกทุกคนที่พร้อมจะพัฒนาในทุกๆ ด้าน สีส้ม คือ สีประจำเทศบาลตำบลกุดจิก

- วงกลมเล็กทางด้านซ้ายและขวา หมายถึง  ห่วงใย รับใช้ประชาชน ” 

Untitled Document

เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4441-9353 โทรสาร 0-4441-7079
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology