ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

 
  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 0   ลบ.ม.  
น้ำเสีย
  ปริมาณน้ำเสีย 0  ลบ.ม./วัน  
  จำนวนโรงบำบัดน้ำเสีย 0  แห่ง  
  จำนวนน้ำเสียที่บำบัดได้ 0  ลบ.ม./วัน  
ขยะ
 
พื้นที่สำหรับกำจัดขยะ 
1. ท้องถิ่นจัดซื้อเอง      
พ.ศ. - ราคา 0   บาท
ระยะห่างจากแหล่งชุมชน 0  กม.    
พื้นที่ทั้งหมด 0  ไร่    
ใช้พื้นที่ไปแล้ว 0  ไร่    
คงเหลือ 0  ไร่    
2. ท้องถิ่นอื่นกำจัด      
ค่าใช้จ่ายต่อวัน -   บาท    
 
วิธีการกำจัดขยะ 
กองบนพื้น เผาในเตาขยะ
กองบนพื้นแล้วเผา นอกพื้นที่โดยเสียค่าใช้จ่าย
ฝังกลบ หมักปุ๋ย
อื่นๆ    
 
ขยะ
 
 
รถยนต์เก็บขยะ 
  จำนวนรถยนต์เก็บขยะ -   คัน เพียงพอ ไม่เพียงพอ
 
คันที่ ขนาดความจุ (ลบ.ม.) ซื้อเมื่อปี ขยะที่ขนได้
(ลบ.ม./วัน)
ขยะที่กำจัดได้
(ลบ.ม./วัน)
1 - -
 
 
  ทอง เงิน ทองแดง ดีบุก รังนก ภูเขาหิน อื่นๆ
จำนวน (แหล่ง/แห่ง)              
 
 Untitled Document

เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4441-9353 โทรสาร 0-4441-7079
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology