ข้อมูลด้านสาธารณสุข

               สถานบริการสาธารณสุข
     
  จำนวนโรงพยาบาล/สถานีอนามัย -  แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
  จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุข -  แห่ง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
  จำนวนคลีนิกเอกชน -  แห่ง  
  จำนวนร้านขายยา -  แห่ง  

ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
 
ประเภทบุคลากร จำนวน (คน)  
แพทย์ เพียงพอ ไม่เพียงพอ
พยาบาล เพียงพอ ไม่เพียงพอ
ทันตแพทย์ เพียงพอ ไม่เพียงพอ
เภสัชกร เพียงพอ ไม่เพียงพอ
จพง. ส่งเสริมสาธารณะสุข เพียงพอ ไม่เพียงพอ
พนง. อนามัย เพียงพอ ไม่เพียงพอ
พนง. สุขาภิบาล เพียงพอ ไม่เพียงพอ
จพง. สาธารณะสุขชุมชน เพียงพอ ไม่เพียงพอ
รวม -   

โรคที่เกิดขึ้นเป็นประจำในท้องถิ่น
  1. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
  2. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก
  3. โรคกล้ามเนื้ออักเสบรวมโรคร่างและเนื้อยืดเสริมUntitled Document

เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4441-9353 โทรสาร 0-4441-7079
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology