ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน จนท.ปฏิบัติงาน(พนง.ดับเพลิง)
 
 
ประเภท จำนวน (คน)  
ข้าราชการ - เพียงพอ ไม่เพียงพอ
พนง.ประจำ เพียงพอ ไม่เพียงพอ
ลูกจ้าง เพียงพอ ไม่เพียงพอ
อาสาสมัครฯ เพียงพอ ไม่เพียงพอ
สถิติการเกิดไฟไหม้
  จำนวนการเกิดเพลิงไหม้ 0 ครั้ง/ปี
  ผู้เสียชีวิต 0 ครั้ง/ปี
  ผู้ได้รับบาดเจ็บ 0 คน/ปี
  ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย 0 บาท/ปี
  การให้ความช่วยเหลือ 0 บาท/ปี
รถดับเพลิง
  จำนวนรถดับเพลิง 1 คัน เพียงพอ ไม่เพียงพอ
 
 
คันที่ ขนาดความจุน้ำ (ลบ.ม.) ซื้อเมื่อปี ราคา แหล่งที่มาของ
งบประมาณ
1 - - - งบประมาณเทศบาล 
รถยนต์บรรทุกน้ำ
  จำนวนรถยนต์บรรทุกน้ำ 1  คัน เพียงพอ ไม่เพียงพอ
 
 
คันที่ ขนาดความจุน้ำ (ลบ.ม.) ซื้อเมื่อปี ราคา แหล่งที่มาของ
งบประมาณ
1 - - - งบประมาณเทศบาล 
รถกระเช้า
  จำนวนรถกระเช้า 1  คัน เพียงพอ ไม่เพียงพอ
 
 
คันที่ ซื้อเมื่อปี ราคา แหล่งที่มาของงบประมาณ
 1 - - งบประมาณเทศบาล Untitled Document

เทศบาลตำบลกุดจิก

ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4441-9353 โทรสาร 0-4441-7079
E-Mail: admin@kutchikcity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology