เทศบาลตำบลกุดจิก

"เราชาวเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ ครับ"


ภาพกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก ร่วมกิจกรรม ปลูกไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวณ บ..>>>


     วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล พร้อมด้วย พร..>>>


     วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตรเ..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

 เทศบาลตำบลกุดจิก

  งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด ส้มตำโคราชลีลา ภายใต้โครงการท่องเที่ยว กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประกวด ขั่วหมี่กุดจิกลีลา ภายใต้โครงการท่องเที่ยว กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด หนูน้อยวัฒนธรรม ตามโครงการท่องเที่ยวกุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด นางสงกรานต์เทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
6 
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต
8 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2565
9 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลกุดจิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
10 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ ประจำปี 2564เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

 

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1/2565เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ศพด.เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 12
  2.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  3.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  4.  เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ เครื่อง (เครื่องปรับอากาศ ศพด. เทศบาลตำบลกุดจิก) อ่าน 18
  5.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียมไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  6.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 17
  7.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  8.  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  9.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๕๔๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 19
  10.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอีแต๋น (สีเหลือง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๓๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2 ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖4

ในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2564


 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยปร เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 5.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก

 1. คำสั่งเทศบาลตำบลกุดจิก ที่ 57/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลกุดจิก

คำสั่งเทศบาลตำบลกุดจิก ที่ 57/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลกุดจิก ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลกุดจิก

ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลกุดจิก

ลงวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลกุดจิก
 3.
การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
ประกาศนโยบายการไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 5.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 QR Code เทศบาลตำบลกุดจิก
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.204.174.110
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 3 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1496 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8875 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 22407 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563